Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Haritacılık Tarihinde Önemli Türk Bilim Adamları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
TÜRK HARİTACILIĞI TARİHİ (1895 - 1995)
Türk Haritacılığının 100. kuruluş yılı Anısına
Prof.Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ
İSTANBUL 1999

BİYOGRAFİLER


ABDURRAHMAN EF.
19. yüzyıl başlarında Üsküdar'da kurulan Darüt-tabaatil-amire (Matbaayı Amire) adını taşıyan basımevi müdürüdür. 1803 de bir atlası basılmıştır. III. Selim zamanında Mühendishane-i Berri-i Hümayün de geometri öğretmenliği yapmıştır. Bu yüzden müderris lakabı vardır.

ABDURRAHMAN SOFİ
D.:884 Rey
Ö.:976 Bağdat
Türk astronomu
Asıl adı Abdurahman bin Ömer Mehmed bin Sehl el Sufi el Horasanidir. Küçük yaşta astronomiye merak sardı. 965 de gökyüzü haritası ve burçlarını gayet ustalıkla çizdi. Çıplak gözle Küçük Ayı'da bir yıldızın (eta ursa minoris) parlaklığını (kadir) 4.75 olarak saptamıştır. Bazı yıldızların çift yıldız olduğunu ilk saptayan astronomdur. "Feleknüma" (Gök bilimi) isimli bir yapıtı var. Ayrıca "Yıldızların görünüşleri" isimli astronomi ile ilgili bir kitabı Petersburg (Leningrad) kitaplığında olup 1665 de bir İngiliz tarafından yayınlanmış ve 1875 de Fransızcaya çevrilmiştir. 5000 den fazla yıldızın parlaklık derecelerini yazmıştır. Adududdevle'nin Isfahan sarayında çalışmıştır. "Suverül-Kevakip" adlı kitabının bir nüshası Merzifon'da bulunmuştur.
Kaynak:Harita Dergisi No 5, 1934; Harita Dergisi No 30, 1941; AYGÜN,A.:Türk Haritacılık Tarihi, cilt I, s.38

Ahmet Açlar
D.:15.02.1936 Osmanelı-Bilecik
1943-1951 de Bilecik'te İlk ve Orta Okulu, 1951-54 de Ankara Tapu ve Kadastro Lisesini bitirdi. 1957 ye kadar Çorlu Kadastro Md. de ve askerlik görevi sonrası Bilecik Tapulama Md. de çalıştı. 1960-64 de YTÜ de Harita Müh., 1965 de Y.Müh. ünvanı aldı. 1965 de YTÜ de asistan oldu ve 1967 de İnşaat Müh. ünvanını da aldı. 1970-1975 arasında Bonn Üniversitesi Şehircilik Enstitüsünde çalışarak 1975 de de doktora (Gassner) yaptı. Aynı yıl YTÜ ne dönerek görevine devam etti, 1977 de Doç., 1989 da Prof. oldu. Kitab ve makaleleri vardır. Dekan yardımcılığı yaptı (1978-80). Ülkemizde ilk kez bir kent bütününde imar uygulamasını bitirdi (Çerkezköy 1980-85).
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1994

Zülfü Adaklı
D.: ?
Ö.:09.10.1973 Ankara
Harita subayı (1940-5)
1940 da Harb Okulunu, 1942/43 de HGM de Harita Okulunu bitirdi. 1950 li yılların sonunda TKGM Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri dairesinde Uçuş Şube müdürlüğü yaptı.

Alpaslan Akça
İÜ Orman fakültesinden mezun oldu. 1970 de Freiburg (Almanya) da doktora (Hildebrandt) yaptı, 1975 de Doç. oldu. Bir süre İÜ Orman Fakültesinde Geodezi kürsüsünde çalıştıktan sonra Almanya'ya yerleşti.

Erdal Akdağ
D.: 1934 Merzifon
1957 yılında YTÜ’den mezun oldu. Mezuniyetini takip eden yıllarda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ve İmar İskan Bakanlığında Mesken Genel Müdürlüğü daire başkanı olarak çalıştı.1980 li yılların başında Emekli olarak serbest hayata atıldı.

Yüksel Akın
D.:1934 Maçka/Trabzon
İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı, YTÜ'den 1959 de Harita Müh. olarak mezun oldu. Aynı yıl TKGM de görev aldı. Çeşitli birimlerde çalışarak 1978 de Gn. Md. yardımcısı ve son olarak da 1991 de Genel Müdür oldu. 38 yıl bu kurumda çalışarak 1997 de emekliye ayrıldı.
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1989; HKMO Harita Bülteni, sayı 8, 1991, sayı 38, 1998; HKMO İstanbul Bülteni, sayı 11, 1991

Ahmet Aksoy
D.:20.12.1932 Niksar/Tokat
1940-48 arasında Niksar'da İlk ve Ortaokuldan sonra 1948-51 arasında Ankara'da Kadastro Meslek lisesini bitirdi ve 1951-1955 arasında YTÜ'de Jeodezi ve Fotogrametri öğrenimi yaptı. Bonn/Almanya'da eğitimini tamamlayarak 1957 de Y.Müh. ve 1960 da doktora (Meurers) yaptı. Yurda dönüşten sonra Askerliğini HGK da yaptı 1963 den itibaren YTÜ de bir süre çalıştı ve İTÜ ye geçti. 1967 de Doç., 1974 de Prof. oldu. HAKAR projesinde görev aldı. İstanbul nirengisinde danışmanlık yaptı, Harita Y.Teknik Okulunda ders verdi. Bir dönem Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği Genel Kurul Başkanlığı, HKMO yönetim kurulu üyeliği ve İstanbul Şubesi başkanlığı yaptı Çok sayıda kitap ve makaleleri vardır. 1991 deki III. Kurultay Başkanlığını yapmıştır. 1999 sonunda İTÜ’den emekli oldu.

Nihat Akyol
D.:1947 Trabzon
İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da yaptı. 1968-73 arasında KTÜ Jeodezi Bölümünden Y.Müh olarak mezun oldu. 1974 de asistan, 1983 de doktora.(Özbenli), 1986 da Yard. Doç., 1988-94 arasında bölüm başkan yardımcılığı yaptı. 1995 de Doç. oldu.

Feyza Akyüz (Pirselimoğlu)
D.:1952 İstanbul
İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da yaptı. 1969-74 arasında KTÜ Jeodezi Bölümünü Y.Müh. olarak bitirdi. 1974-76 da Ankara DMMA da asistan, 1976-81 de MTA da çalıştı. 1981 de İÜ Orman Fak. de asistan, 1983 de KTÜ de doktora (Şerbetçi) yaptı. 1991 de Doç.,ve 1997 de Prof. oldu. Mesleğimizde ilk bayan Profesördür. Halen İÜ Orman Fakültesinde Geodezi Anabilim dalında çalışmaktadır.

Emirhan Algül
D.:1943 Ankara
İlk ve Orta öğrenimi Ankara'da yaptı. 1960-63 de DSİ de Teknik Hesapçı ve Topograf olarak çalıştı. 1967 de Yıldız T. Üniv. de Harita Müh., 1968 de Y.Müh. oldu. 1968-71 yılları arasında DSİ Genel Müdürlüğünde Hidrografik ve Fotogrametrik çalışmalar yaptı. Almanya'da staj, İsviçre'de Yersel Fotogrametri eğitimi gördü. 1971 de İTÜ ye asistan, 1971-73 de askerlik, 1977 de doktora. (Özgen), 1982 de Doç., 1989 da İTÜ de Prof. oldu. 1987 de bir dönem Bölüm Bşk. Yardımcılığı yaptı.
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997

Ayhan Alkış
D.:28.01.1946 Bor/Niğde
1952-60 arasında ilk ve orta öğrenimini Bor'da ve 1960-63 de Ankara'da Kadastro Meslek okulunu bitirdi. 1963-64 de Kayseri Kadastro Müdürlüğünde çalıştı. 1964-68 de YTÜ de Jeodezi ve Fotogrametri Müh., 1968-69 da Y.Müh. öğrenimi yaptı. 1969-70 de İstanbul İl İmar Md.de çalıştı. 1970-74 de YTÜ de asistan, 1974 de yeterlik (Tansuğ), 1978 de Doç., 1981 de Braunschweig'ta Doktora (Weimann) ünvanını aldı. 1988 de YTÜ de Prof. oldu. Fotogrametrik sayısal harita üretimi ve kent bilgi sistemi projelerinde İBŞB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) (1987-91) ve ABŞB (Ankara Büyükşehir Belediyesi) (1991-93) nin danışmanlığını yaptı. YTÜ de Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Anabilim dalı başkanlığı yaptı. 1996 da YTÜ Rektörü seçildi.

Müfit Alpmen
D.:1934 Bolu
İlkokulu Bolu, Ortaokulu İstanbul'da okudu. 1954 de liseyi bitirdi. 1954-59 İTÜ Maden Fak., 1959-60 da DSİ de çalıştı, 1960 da İTÜ Hidrojeoloji Enst. den mezun oldu., 1960-61 de Almanya'da Maden işletmesi, 1961-63 de askerlik, 1963-65 de Almanya Kömür işletmesi, 1965-66 da İÜ İktisat Fak. İşletme İktisadi Enst. mezun, 1967 de Almanya'da kömür işletmesinde çalışma, 1968-74 İÜ Fen Fak. ve İDMMA da Öğr. Gör., 1975 de İÜ de Dr. 1981 de Doç. oldu. Halen Kocaeli Üniversitesinde Prof. olarak Jeofizik Bölüm Başkanlığı yapmaktadır.

Orhan Altan
D.:1946 Niğde
İstanbul Alman Lisesinden sonra İTÜ İnşaat Müh. Bölümünü bitirdi, 1974 de doktora (Aytaç) yaptı, 1975 de Askerlik görevinden sonra 1979 da Doç. oldu. Tübitak ve A.v. Humboldt vakfı araştırma bursları ile Zurich-ETH ve Stuttgart üniversitelerinde araştırmalar yaptı. Fotogrametri ve Mühendislik Ölçmeleri konularında derinleşti. 1988 de Prof oldu. Fotogrametri Ana bilim Dalı başkanı, İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (1994-97), 2 kez Dekan yardımcılığı yaptı. Türk Alman ve Türk Avusturya Jeodezi toplantılarının düzenlenmesinde aktif görev aldı.

Yüksel Altıner
D.: 10.09.1955 Arguvan/Malatya
İlk ve orta öğrenimini İstanbulda yaparak 1973 de Fenerbahçe Lisesini bitirdi. 1974-1979 arasında YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirerek Harita müh. ünvanını aldı. 1981 de Bonn Üniversitesinde Master öğrenimine başladı. 1982 de askerliğini yaparak 1988 de Y.Müh. oldu. 1988-1989 da Üniversitede bilimsel yardımcı olarak çalıştı. 1989 dan itibaren Frankfurt’ta IfAG (uygulamalı Jeodezi Enstitüsü , şimdiki ismi BKG Federal Kartografya ve Jeodezi dairesi) ta çalışmakta ve özellikle doğu blok ülkeleri GPS ölçülerine katıldı. 1996 da Bonn Üniversitesinde Prof. S.Heitz yönetiminde doktora yaptı ve DGK-C 462 de yayınlandı.

Muhiddin Aran
D.:1913 İstanbul
Ö.:08.02.1966 Ankara
Harita subayı (937-1)
Lise öğrenimini askeri okullarda yaptı ve devlet hesabına Münih'te jeodezi öğrenimi gördü (1934). 1935 de yurda döndü, 1936 da Harita Genel Komutanlığında göreve başladı. 1952 de sivil hayata geçerek 1952-1958 arasında İller Bankası ve 1958-1960 arasında İmar-İskan bakanlığı Harita dairelerinde çalıştı. Buralarda çeşitli düzenlemeler yaparak yönetmelikler hazırladı. 1961 de İmar ve İskan Bakanlığı müsteşar muavinliği ve daha sonra Bakanlık tetkik kurulu başkanlığı yaptı. Eşi ünlü soprano Belkis Aran olup Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Abdurrahman AYGÜN'ün kızıdır. Birçok makaleler dışında "Haritacının El Kitabı" I. ve II. ciltlerini yazdı.
Kaynak:Harita ve kadastro Müh. sayı 4, 1966; Harita Dergisi sayı 71, 1965

Ali Arbey
D.:1941 Ş.Koçhisar
1964 de YTÜ den Harita Müh., 1966 da Y.Müh. oldu ve aynı yıl Asistan olarak göreve başladı. . 1971 de YTÜ İnşaat Bölümünü bitirdi. 1976 da Bonn'da doktora (Baitsch), ünvanını aldı. 1979 da Doç., 1989 da Prof. oldu. Halen Yıldız T. Üniversitesinde Ölçme Tekniği Ana bilim dalı başkanlığı yapmaktadır.

Talat Arık
D.:16.03.1955 Tefenni/Burdur
İlk ve Orta Öğrenimini Burdur'da 1972 de bitirip 1976 da KTÜ de Harita Müh., 1978 de Y.Müh ünvanı aldı. 1978-81 de Selçuk Üniv. de 1981-88 de KTÜ de asistan olarak çalıştı. 1986 da doktora (Gürkan) yaptı. 1988 de Akdeniz Üniv. Antalya Meslek Y.Okuluna Y.Doç. atandı. Halen Antalya meslek Yüksek Okulunda Doç olarak görev yapmaktadır.

Şevket Arısoy
D.: 1928 Küplü/Bilecik
Ö.:23.01.1992 Ankara
İlk ve Orta öğrenimini Bilecik'te, liseyi Bursa'da okudu. 1954 de Yıldız T.Üniversitesinden Harita mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik sonrası 1956 da TKGM de göreve başladı. Çeşitli görevlerden sonra 1967 de Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri daire başkanı oldu. 1976 da Fotogrametri daire başkanı ve 1979 da Başbakanlık müşaviri olarak atandı. Ancak bu görevi danıştaya başvurarak durdurdu ve tekrar eski görevine getirildi. Emekliliğine kadar TKGM de çalıştı.
Kaynak:Mülkiyet.yıl 3, sayı 7,1992, s.11; Kaynak: Harita Bülteni. Harita ve Kad. Müh. Odası, sayı 9 1992; Tapu ve Kadastro Dergisi, sayı 10, 1992

Ersoy Arslan
D.: 13.05.1956 Turhal/Tokat
1973 yılında Turhal Lisesini bitirdi ve aynı yıl İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünde Lisans öğrenime başladı. 1978 de Harita Müh. ünvanı aldı. 1979 da aynı bölümde mühendis olarak göreve başladı, 1980 de Y. Müh. oldu ve asistanlık görevine atandı. 1987 de Dr. (Aksoy), aynı yıl Yard. Doç. ve 1989 da Doçent oldu. 1991-1993 de Almanya’da IfAG (Uygulamalı Jeodezi Entitüsü, şimdiki adı BKG Federal Kartografya ve Jeodezi Kurumu) da konuk araştırmacı olarak çalıştı. Halen İTÜ Jeodezi Anabilim dalında çalışmaktadır.

Nazmi Arslan
D.:15.04.1929 Çorum
1954 de YTÜ den mezun oldu. Uzun yıllar İller Bankasında Harita Dairesi başkan yardımcısı ve Daire Başkanlığı yaptı. 1992 de emekli oldu.

Veysel Atasoy
D.:15.01.1960 Yomra
İlk ve Ortaokulu Yomra'da, Liseyi 1977 de Trabzon'da bitirerek 1 yıl Elazığ DMMA de, daha sonra 1978-82 de KTÜ Jeodezi bölümünde okudu. 1983 de Araş. Gör. oldu ve 1984 de Y. Müh. ünvanını aldı. 1989 de doktora (Öztürk) yaptı. "Jeodezik Hesap" kitabı yazdı. 1994 de Yard. Doç. oldu ve Trabzon MYO Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı na atandı.

Oğuz Atay
D.: 1934 İnebolu
Ö.:13.12.1977 İstanbul
İlk öğrenimini Ankara’da Maarif kolejinde yaptı. 1957 de İTÜ İnşaat bölümünü bitirdi. 1960 da Teknik Okulu (şimdi YTÜ) İnşaat şubesine asistan olarak girdi 1967 de topografya dersleri verdi. 1969 da Öğr. Gör., 1969-1970 de İnşaat Bölüm başkanlığı yaptı. 1971 de Harita Kadastro Bölümüne Öğr. Gör. Olarak girdi. 1975 de Doç. oldu. Konya DMMA’da (şimdi SÜ) Harita Kadastro Bölümüne bir süre ölçme bilgisi dersleri verdi. Topografya isimli bir meslek kitabının dışında asıl ününü yazım hayatındaki romanları ile elde etti.

Tevfik Ateş
D.: 13.02.1918 Erzincan
Ö.: 31.07.1992 Ankara
Harita subayı (943-1)
İlk ve orta öğrenimini Erzincan'da tamamladı (1933). Maltepe askeri lisesi (1936) ve Harp Okulu (1937) sonrası jeodezi öğrenimi için Berlin'e gitti. Ön lisans eğitiminden sonra savaş dolayısı ile ABD Cornell Üniv. de lisans (1942) ve Syracuse Üniv. de Y.Lisansı 1943 de tamamladı. 1945-1960 yılları arasında Harita Genel Komutanlığında çalışarak albay rütbesi ile emekli oldu. 1960-63 de İller Bankası Harita Dairesi Bşk., 1963-78 de TKGM de AKFD Bşk. ve Gn.Md. Tekn. Yard. olarak çalıştı. 1977-81 de Başbakanlık danışmanı olarak çalıştı. 1970 den itibaren vefatına kadar HGK, Harita Y.Teknik okulunda çeşitli dersler verdi. 1978 de İTÜ de doktora (Aytaç) yaptı. Harita Genel Komutanlığında çeşitli uluslararası jeodezi, fotogrametri ve kartografya konuları ile ilgili toplantılarda Türkiye'yi temsil heyetinde bulundu. Harita Y.Teknik okulu dışında Kadastro lisesinde ve ODTÜ de ders verdi.
Kaynak: Harita Dergisi sayı 110, 1993; Harita Bülteni, Harita ve Kadastro Müh. Odası, sayı 13, Ocak 1993, S.5

Tevfik Ayan
D.:05.01.1943 Osmancık/Çorum
1949-55 arasında İlkokulu Osmancık ve Erdek'te, 1955-58 de Orta okulu Sungurlu'da, 1958-61 de Ankara'da Kadastro meslek okulu, 1961-62 de Erzincan Kadastro Md. de, 1962-67 de YTÜ Harita Y.Müh., 1967-68 de Kdz. Ereğlisi Kadastro Md. lüğünde, 1968-70 de askerlik, 1970-71 de YTÜ de asistan oldu. 1976 da Karslruhe'de doktora (Maelzer) ünvanı aldı, Yurda dönüşte İTÜ de Jeodezi Bölümünde görev aldı, 1981 de Doç. ve 1988 de Prof. oldu. 1980-82 arasında Karlsruhe’de incelemelerde bulundu. Dekan yardımcılığı, Odanın İstanbul şube başkanlığını yaptı
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1996

Atilla Aydın
D.:1948 Gümüşhane
Liseyi Gümüşhane'de bitirdi. KTÜ den 1973 de Y.Müh. olarak mezun oldu. Karayollarının çeşitli birimlerinde fotogrametri mühendisi, proje mühendisi, etüd proje baş mühendisi olarak ve en son Kamulaştırma şubesinde çalıştı. 1993 de İller Bankası Harita Dairesi başkanı oldu. 3 dönem oda başkanlığı yaptı
Kaynak: Harita Bülteni. Harita ve Kad. Müh. Odası, sayı 10, 1992, Sayı 19, 1994

Fahrettin Aydın
D.: ?
Ö.: 1972 (?) Melbourne
YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirerek 1957 de Ohio/ABD de Y.Lisans yaptı 1971 de İTÜ'de doktora (Aytaç) yaptı. 1970 de ODTÜ’de Doç. oldu. Bir süre ODTÜ'de Assoc.Prof. olarak çalıştı. Eşi subay meslektaşlarımızdan Gn. Kadri Koray’ın kızı idi 7 yılda bir verilen izinle ve eşinin ısrarı ile Avusturalya’da Melbourn Üniversitesine giderek orada çalıştı. İzin süresi bir yıl uzatıldı. Daha sonra uzatılmadığından istifa ederek oraya yerleşti. Orada vefat etti

Ömer Aydın
D.: 1943 Torul/Gümüşhane
İlk ve Orta öğrenimini Gümüşhane’de tamamladı. 1963 de Tapu Kadastro Meslek lisesini bitirdi. 1963-64 de ve 1969-70 de TKGM nin çeşitli dairelerinde çalıştı. 1968 de YTÜ den Harita Müh., 1969 da Y.Müh. oldu. 1974 de yeterlik (Erbudak) yaparak 1977 de Doç. oldu. 1981 yılında doktora (Erbudak) tamamladı. 1989 da Prof. oldu Halen YTÜ de Prof. olarak çalışmaktadır. "Ölçme Bilgisi" adında 2 ciltlik bir kitabı ve çeşitli ders notları vardır. 1995 de YTÜ de Bölüm başkanı oldu..
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1998

Abdurahman Aygün
D.:29.12.1878 Mudanya
Ö.:09.05.1943 İstanbul
Türk harita subayı (314-21)
1898 de Harp Okulundan mezun oldu.1902 de kurm. yzb. olarak Harp Akademisini bitirdi. 1906-12 yılları arasında Genelkurmay Harita Şubesinde görevlendirildi. 1906-09 yılları arasında Manastır Harp Okulu topografya dersini yürüttü.1913 de Pangaltı Harp Okulu askeri topografya öğretmenliği yaptı. 1917 de Sofya Ataşemiliteri ve 1920 de Harita Dairesi emrine 2. defa atanarak ordunun harita gereksinimini sağlamak için İstanbul Harita Dairesinde ve 1922 den itibaren Ankara'da çalışmıştır. 1914 de Yrb, 1923 de Alb. oldu. HGM de Harita okulunun matematik, geometri, jeodezi ve astronomi derslerini vermiştir. 1928 de Paris'e gitmiş ve 1932-1941 arasında HGM yardımcısı olmuştur. 1939 da Tuğgeneral ve 1941 de emekli olup vefatında Zincirlikuyu ünlüler bölümüne defnedilmiştir. Kızı Belkis Aran ünlü bir soprano olup meslektaşlarımızdan Muhiddin Aran ile evlidir. İstiklal madalyası da dahil birçok nişan ve ödülleri vardır. Harita dergisinde birçok makaleleri yayınlanmıştır. "Nirengi rehberi" isimli kitabı, vefatından sonra 3 ciltlik "Türk Haritacılık Tarihi" kitabının 2 cildi basılmıştır.
Kaynak: Türk Haritacılık Tarihi, Cilt I, s.VII, HGM, Ankara 1980

Emin Ayhan
D.:28.02.1956:Gönen/Balıkesir
Harita subayı (1976-2)
Kuleli Askeri Lisesini 1973 de ve Kara Harb Okulunu 1976 da bitirdi. 1976-79 da Harita Y.Teknik Okulundan Müh. Tğm. olarak mezun, 1981 de KTÜ de Y.Müh oldu. 1988 da İTÜ de doktora (Aksoy) yaparak aynı yıl Doç. oldu. Harita Genel Komutanlığında çalışmakta ve 1982 den beri Harita Y.Teknik Okulunda dersler vermektedir.

Hüsnü Aykut
D.:
Harita subayı (1940-17)
1940 da Harb Okulunu, 1942/43 de HGM de Harita Okulunu bitirdi. TKGM de Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire Başkanlığında Nirengi Şube şefliği yaptı.

Mustafa Aytaç
D.:1921 Kütahya
1939 da Balıkesir Lisesini bitirerek İTÜ İnşaat Bölümünden 1945 de mezun oldu. Aynı yıl Topografya kürsüsüne asistan oldu. 1948 de İTÜ de yeterlik tezi (F.Şarman), 1950 de askerlik görevi, 1951-53 de İngiltere, 1954-56 da Münih ve Hannover’de incelemelerde bulundu. 1955 de Doç., 1962 de Prof. oldu. 1969 da kürsü başkanı, İTÜ dışında İTÜ Teknik Okulu, İÜ Fen Fakültesi ve Yerbilimleri Fakültesi, Kadıköy, Işık, Galatasaray ve Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okullarında Topgrafya dersleri verdi. 26 yıl kürsü başkanlığı ve 11 yıl İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm başkanlığı yapmıştır. 40 yıl İTÜ yayın komisyonu başkanlığı ve 1957 den itibaren İTÜ dergisi komite başkanlığı yaptı. Topografya, Fotogrametri ve Dengeleme konusunda bir çok makalelerin ve tebliğlerin yanında 17 telif ve 7 çeviri kitabı vardır. 17 kişiye doktora yaptırmıştır. Türkiye Ulusal Fotogrametri Birliği kurucularından olup bu birliğin 10 yıl Genel Kurul başkanlığını yapmıştır. Uluslararası Fotogrametri birlikleri üyeliklerinde bulunmuştur İTÜ inşaat, maden, mimarlık fakülteleri öğrencilerinin topografya derslerini vererek binlerce öğrenci yetiştirmiştir. 1989 da Tübitak hizmet ödülü aldı. Uluslararası Fotogrametri Birliği ve NASA üyeliği vardır. 1988 de emekli oldu.

Hayati Balkan
D.:1932
Harita subayı (1953-2)
1953 de Harb Okulunu, 1955/56 da HGM de Harita Okulunu bitirdi. 1962-66 da Münih'de jeodezi öğrenimi yaparak Y.Müh. oldu. Dönüşte HGM de çeşitli görevler yüklendi. 1975-78 de Harita Y.Teknik Okulu Komutanlığı yaptı. Burada Fiziksel Jeodezi ve Jeofiziğe Giriş dersleri verdi. Albay rütbesinde emekli oldu.

Gürol Banger
D.:22.08.1947 Bilecik
İlk öğrenimi Osmaneli, Orta öğrenimi Eskişehir'de yaptı. 1967-71 de YTÜ Harita Kadastro Bölümü, 1973 de Y.Müh, aynı yıl İmar ve İskan Bak. Belediye Tekn. Hizm. Gen. Md. de çalıştı. 1973 de KTÜ ye girdi. 1978 de doktora (Özbenli) yaptı. 1982 de ayrılarak S.Ü de Yard. Doç., 1988 de Doç. oldu 1988-1993 de özel sektörde çalıştı. 1993 de Prof. olarak KTÜ ye geldi ve Bölüm Başk. oldu. 1998 de KTÜ den ayrılarak Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı yaptı.
Kaynak: HKMO Harita Bülteni sayı 32, 1996

Abbas Barışkaner
D.:10.08.1932 Tarsus
İlk,Orta ve Lise öğrenimini Tarsus ve Kastamonu’da yaparak 1956 da YTÜ Harita ve Kadastro şubesini bitirdi. DSİ (1956-57) ve TKGM (1957-60) de çalıştı. Askerliğini Seyir ve Hidrografi dairesinde (1957-59) yaptı. 1961 de Hamburg Kadastro ve Ölçme dairesinde çalıştı. 1964 de Bonn'da Y.Müh. oldu. 1964-66 yılları arasında Almanya'da çeşitli firmalarda çalışarak 1966 da yurda döndü. 1966-1973 arasında DSİ, 1973-75 de Arsa Ofisi Gn. Md. de çalıştı. 1975 de KDMMA da Öğr. Gör. olarak eğitim görevine başladı. 1976 da Yeterlik (Erbudak) yaparak 1978 de bir yıl İsviçre'de deformasyon konusunda araştırma yaptı. 1979 da Doç., 1989 da Prof. oldu. Selçuk Üniversitesinde Bölüm Başkanlığı (1984-1991), Akademi Başkan yardımcılığı (1980-83), Mühendislik Mimarlık Fakültesi dekanlığı (1991-94) yaptı. Harita Y.Teknik Okulunda Mühendislik ölçmeleri dersleri verdi. 1999 da emekli oldu.
Kaynak www. Selcuk.edu.tr

Ali Turhan Barutçu
D.:1934 Vakfıkebir
1957 de YTÜ den mezun oldu aynı yıl Karayolları 3. Bölgede göreve başladı. Daha sonra 15. Bölge Md. Yrd. ve 1977 de 17. Bölge Müdürü oldu. Meslektaşlarımız arasında Karayolları Bölge Müdürlüğü yapan ilk Harita mühendisidir. Emeklilikten sonra Tekfen’d çalıştı.

Hüseyin Gazi Baş
D.: -- Çorum
İlk ve Orta öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1978 de İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirdi. Sakarya DMMA'ne asistan olarak atandı. 1980 de İTÜ'de Y.Müh., 1985 de İTÜ de doktora yaptı (Aytaç). 1987 de Yard. Doç., 1988 de Doç. oldu. Sakarya Üniversitesi MYO Öğr. üyesi ve Teknik Programlar Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. 1993 de yayınlanan "Analitik Fotogrametri" adında bir kitabı var.

Enver Başaran
D.:1912 Kastamonu
Ö.:1983 Ankara
Harita subayı (1929-7)
Harp okulunundan sonra Harita Y.Okulunun 2. Dönemini 1929 da bitirdi. Harita Genel Komutanlığında Nirengi şubesi ağırlıklı olmak üzere çeşitli dairelerinde çalışarak Albay rütbesinde emekli oldu.

Orhan Baykal
D.:1941 İstanbul
İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı.1959 da Pertevniyal Lisesini bitirdi. 1960-65 yılları arasında İTÜ İnşaat bölümünde öğrenim gördü ve 1965 de Topografya ve jeodezi kürsüsüne asistan girdi. 1969 da Bonn’da incelemelerde bulundu. 1972 de doktora (Özgen) ünvanını aldı.1972-74 de askerlik yaptı. 1974 de Kartografya kürsüsüne girdi 1978 de Doç., 1989 da Prof. oldu. 1982-85 de Bölüm Başkan Yard. yaptı. KTÜ ve YTÜ de dersler verdi. 1990 dan beri İTÜ de Ölçme Tekniği Ana Bilim Dalı başkanı olarak çalışmaktadır.

İbrahim Baz
1977 de SÜ Konya'da Jeodezi öğrenimini bitirerek müh. oldu. 1980 de Oxford'da Master yaparak 1984 de Glasgow'da Dr. ünvanını aldı (Petrie). Halen Doç. olarak Gebze Y.Teknoloji Enstitüsünde jeodezi, fotogrametri ve uydu ölçmeleri dallarında çalışmalar yapan Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü müdürüdür.

Sebahattin Bektaş
D.:1962 Tonya/Trabzon
İlk ve Orta öğrenimini Tonya'da yaptı. 1984 de KTÜ Jeodezi ve Fotogrametri böl. bitirdi. 1986 ya kadar DSİ Genel Müdürlük ve Trabzon Bölge Md de çalıştı. 1986 da KTÜ'ye uzman olarak girdi. 1986 da Y. Lisansı bitirdi. 1991 de doktor (Öztürk) ünvanını aldı, Antalya meslek Y. okuluna Yard.Doç. olarak atandı. 1993 de Doç. oldu. 1995 de Samsun 19 Mayıs Üniversitesine girerek burada Y.Lisans ve Lisans programlarını açtırdı ve lisans kısmına 1997-98 öğretim yılında öğrenci alınmağa başlandı. 1999 da prof. oldu.

İzzet Beltan
D.:23.05.1905 İstanbul
Ö.:21.12.1970 İstanbul
Tapu Kadastro Meslek okulu mezunu olup Almanya’da bir süre Genel ve kuramsal olarak yersel ve hava fotogrametrisi konularında kurs izleyerek sertifika almıştır. TKGM de Kadastro çizmcisi olarak başlamış, daha sonraları kadastro fen memuru, tapu fen amiri vb. görvlerde bulunarak 22.5.1945 de Merkez Kadastro Müdürlüğüne, 16.9.1946 da Genel Müdür Muavinliğine ve 14.1.1956 tarihinde de Genel Müdürlüğe atanmıştır. 5.5.1956 tarihinde bu görevinden emekli olmuştur. 27 Mayıs devriminden sonra tekrar bu göreve atanan Beltan 21.1.1967 de kendi isteğiyle emekli olmuştur.Tapu ve Kadastro Lisesinde öğretmenlik te yapmıştır.
Kaynak: Tapu ve Kadastro, yıl 6, sayı 61, 1971.

BEYRUNİ
D.:04.10. 973 Khiva (Hiyve) Hvarizm (Harzem)
Ö.:13.12.1048 Gazne (Hindistan)
Türk bilim adamı
Asıl adı Ebul Reyhan Muhammed bin Ahmed bin Ahmed El Biruni (Beyruni, Beruni) olup Ortaçağın yetiştirdiği en büyük bilim adamıdır. Babasını küçük yaşta kaybetti. Türkçenin dışında Farsça, Sanskritçe, Süryanice, İbranice ve Arapça biliyordu. İbni Sina ile çağdaştılar. Astronomi, matematik, fizik, maden bilimi, indoloji ve tıp alanında çalışmıştır. Gazneli Mahmud'un Hindistan'ı fethi üzerine bir süre Hindistan'da yaşadı ve Hint bilim ve kültürünü inceledi. Daha sonra Gazne'ye yerleşti. Enlem ve boylamların hassas bir biçimde saptanması için yöntem geliştirdi. Dünya'nın kendi ekseni etrafında döndüğünü İslam ülkelerinde ilk söyleyen kişidir. 18 kıymetli taş ve mineralin özgül ağırlığını hesapladı. 1000 yılında "Asari Bakiye" (Eski yapıtlar) isimli kitabı yazdı. 1030 da Gazne hükümdarı Mesud'a atfen yazdığı "Al kanun Al Mesudi" isimli kitapta yüksekliği bilinen deniz kenarındaki bir dağın tepesinden yatayla ufuk arasındaki açının ölçülmesi ile yeryuvarı yarıçapının hesaplanacağını göstermiştir. 1032 de "Hint tarihi" yapıtını yazdı. Düzgün çokgen çizimi ile uğraştı. Trigonometride birim daire yarıçapını 1 aldı. Ortoğrafik projeksiyon yardımı ile küresel trigonometri için güzel çözümler buldu. Işık hızının ses hızından çok yüksek olduğunu söyledi. Coğrafya ile ilgili bir kitabı Fatih kitaplığındadır. 148 eser yazdığı bilinmekte ise de bunlardan ancak 32 si günümüze kadar gelmiştir. 1 derecenin sinüsünü 8 basamak hesapladı ve π‘ nin irrasyonel olduğunu gösterdi. Astrolob yapımını tanımladı, yer küresi yaptı, Ay tutulmasından enlem saptadı. Usturlab konusunda da yayını vardır.
Kaynak:SAYILI,A.:Doğumunun 1000. yılında Beyruniye armağan TTK, 1974; KARAKAŞ: S.248; SAYILI,A.:Biruni. Belleten cilt 13, sayı 49,1949; STROHMAIER,G.:Al-Biruni, Leipzig 1988; TEKELİ,S.: Biruni. Belleten cilt 33, sayı 131, 1969; ŞERBETÇİ,M.: Biruni ve Jeodeziye katkısı HD sayı 115, 1995; ŞAMSİ,F.A.: Abu Al Rayhan AL-BİRUNİ (Beyruni), Belleten sayı 183, s. 595-635, 1982; TOGAN,Z.V.: Al Biruni ve hareketi arz.İslam Tetkikl. Enst. Derg. Sayı ¼,s. 90-94, 1953

Cemal Bıyık
D.:03.02.1950 Yomra/Trabzon
1957-1968 yılları arasında İlk ve Orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı, 1974 de KTÜ harita Müh., 1976 da Y.Müh., oldu. 1976-1977 yıllarında KTÜ Orman F. uzman olarak çalıştı. 1977 de Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümüne asistan olarak girdi. 1981 de kısa dönem askerlik yaptı. 1987 de doktora (Tüdeş), 1988 de Yard. Doç., 1995 de Doç. oldu. 1988-1992 arasında Bölüm başkan yardımcılığı ve 1992 de Dekan yardımcılığı yaptı. Kadastro Bilgisi kitabı yazdı

Hüseyin C. Bozkır
D.:1908 Çanakkale
İlkokulu Ezine'de, ortaokulu Çanakkale'de ve liseyi Ankara'da okuyarak 1930 da mezun oldu. MEB tarafından 1932 de Almanya'ya gönderildi. 1938 da Berlin'de Jeodezi öğrenimi yaparak Y.Müh. ünvanı ile yurda döndü. 1939-45 arasında HGM de çalıştı. Serbest çalıştığı 1943-1952 yılları arasında I. derece nirengi, baz, Laplace noktaları ölçü ve hesaplamaları, Trabzon-Erzurum ve Burdur-Antalya aralarında düşünülen demiryolu projesi için şeritvari nirengi yapımı, Gediz vadisi ıslah ve sulama için nirengi işlerinde çalıştı. 1952-58 arasında İller Bankası İstanbul I. bölge de kontrol mühendisi ve daha sonra merkezde 1961 yılına kadar II. müdür olarak çalıştı. 1961-1973 arasında İstanbul Belediyesinde Harita Dairesi Müdürü olarak çalıştı ve 1973 de emekli oldu. 1974 e kadar bu göreve vekalet etti. 1961-67 arasında Yıldız, Vatan ve Işık Mühendislik ve Mimarlık okullarında ders verdi.
Kaynak: HKM sayı 80, 1996

Hayrettin Büyükkoç
D.:01.01.1931 Bursa
1953 yılında YTÜ den mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde 40 yıla yakın başarı ile çalıştıktan sonra emekli oldu. Tapulama kursu, Tapu ve Kadastro Meslek lisesi ve Gazi Ü. Bağlı Tapu Kadastro MYO da dersler verdi Emeklilikten sonra bir bankanın arsalarla ilgili danışmanlığını yapmaktadır.

Ömer Cenan
D.:11.04.1937 DevelıKayseri
Ö.:08.01.1974 Ankara
İlk ve ortaokuldan sonra 1955 de Tapu ve Kadastro meslek okulunu bitirdi ve 1959 da YTÜ den harita Müh. ünvanını aldı. 6 ay Zile Kadastrosu ve 1.5 yıl askerlikten sonra 1962 de TKGM nirengi şubesinde çalıştı. 1962 de Almanya'ya giderek Detmold'ta bir süre çalıştı ve sonra Bonn'da master yaparak 1966 da Dipl. Ing. oldu. 1970 de Fotogrametri dalında doktora (Möhle) yaparak aynı yıl yurda döndü ve İTÜ'ye girdi. Kısa bir süre sonra Ankara'da beyin kanamasından vefat etti. Mezarı Ankara'dadır.
Kaynak: HKM sayı 30, 1974

Vasfi Cindoruk
D.: 1895 İstanbul
Ö.: 01.04.1990
Kadastro Mektebi Ali (Yüksek Okul) ye devam ederken 1915 yılında 1. Dünya savaşında askere alındı. Cepheden cepheye koştu. Bir gözü tifüs hastalığı nedeni ile sakat kaldı. Okulu bir yasa ile kapatılmıştı. Sınavlara 1950 de dışardan girerek çıkarılan bir kararname ile Mühendis ünvanı aldı. Aynı zamanda Dişçilik diploması da aldı . Cumhuriyet yıllarında Harita Müh. olarak görev yaptı ve Kurtuluş savaşı sırasında yıkılan bazı kentlerin imar planlarını hazırladı. Ankara İmar Planını yapan Alman uzman Jansen’in yanında çalıştı. 1960 yılında İller Bankası Harita dairesi Müdürlüğünden emekli oldu. Rumca bilir, 3 çocuğundan birisi ünlü politikacı Hüsamettin Cindoruk’tur.
Kaynak: Milliyet gazetesi 22.12.1985

Servet Çetintaş
25.06.1933 Develi
İlk Okulu Pınarbaşı ilçesinde, Orta Okulu Ankara’da, Liseyi Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde 1950 de bitirdi. Aynı yıl Yıldız Teknik Okulu Harita Kadastro şubesine girerek 1954 yılında Harita Müh. olarak mezun oldu ve TKGM Arazi Kadastro ve Fotogrametri Dairesinde göreve başladı. O yıllardaki Oda kuruluş çalışmalarına katılarak Oda yönetiminde görev aldı. 1955-1957 arasında TKGM Fen Kontrolörlüğü görevi ile denetlemeler yaptı. Bir ara İsparta Kadastro Müdürlüğünde ve 1960 dan itibaren Fen müşavirliğinde çalıştı. 1976-1984 arasında Tapulama dairesi başkanlığı, 1984-1992 arasında Kadastro Daire başkanlığı yaparak 1997 yılında emekliye ayrıldı. Tapulama kursu, Tapu ve Kadastro Meslek lisesi ve Gazi Ü. Bağlı Tapu Kadastro MYO da dersler verdi
Kaynak: Harita Bülteni sayı 39, s. 67-70, 1998

Arif H. Çöklü
Harita subayı (1943-8)
Harp Okulunu 1943 de bitirerek HGK da Harita Okulunu 1945/46 yıllarında okudu HGK'lığının çeşitli kademelerinde özellikle astronomi şubesinde çalıştı. 1973/74 de Harita Y.Teknik Okulu Komutanlığı yaptı ve orada bazı dersler verdi. 1974-75 de Gn. Md. Teknik yardımcılığı yaptı. Albay olarak emekli oldu. Bir süre diyanet işlerinde muvakkit olarak çalıştı. İslam Ansiklopedisi çalışmalarında görev aldı.

Besim Darkot
D.:16.02.1903 İstanbul
Ö.:01.04.1990 İstanbul
Türk coğrafyacısı
1923 de Muallim Mektebi (Öğretmen Okulu), 1928 de Darülfünun (Üniversite) Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümünü bitirdi. MEB tarafından Fransa'ya gönderildi. Strassbourg Üniversitesi Coğrafya bölümünü bitirdi. 1932 de Türkiye'ye döndü. 1933 de Doç., 1939 da Prof. oldu. 1941 de I. coğrafya kongresinin toplanmasına, 1942 de Türk Coğrafya dergisinin çıkarılmasına öncülük etti. 1956 da Ord. Prof., 1973 de emekli oldu. Çeşitli ölçeklerde okullar için Türkiye duvar haritaları yaptı. 1939 da Kartografya dersleri ve çeşitli coğrafya kitapları vardır.

Yaşar Dede
D.:12.01.1937 Bor/Niğde

İlk ve orta öğrenimini Bor'da yaptı. 1953 de Ankara Kadastro Meslek lisesini bitirdi. 1960 da YTÜ den harita Müh. olarak mezun oldu. 1962 yılına kadar Karayollarında çeşitli görevlerde çalıştı. 1962-65 arasında Almanya'da Bonn Üniversitesinde Jeodezi dalında master eğitimi yaptı. Almanya ve Türkiye'de çeşitli firmalarda çalıştı. YTÜ de inşaat müh. diploması da aldı. 1985-1995 de İstanbul STFA da çalıştı. 1995-1999 da yine İstanbul’da Cowi-Temat firmasında çalıştı.1999 da emekli oldu
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1990

DEDEOĞLU, Semih

D.:01.01.1947 İstanbul

1953-58 arası ilkokul, 1965 de liseyi bitirerek İTÜ İnşaat Fak. den 1971 de İnşaat Müh. ve İTÜ Jeodezi Bölümüne asistan oldu 1975-76 da İsveç'te çalıştı. 1978 de doktora (Özgen) yaptı. 1978 de İTÜ den ayrılarak İÜ Kimya Fak.de Teknik Mekanik, Hava Harp okulunda fizik, Boğaziçi Üniversitesinde matematik dersleri verdi, 1981 de Kocaeli DMMA da Öğr. Gör. olarak çalıştı. 1983 de Doç. oldu. Halen İ.Ü. de Prof. olarak çalışmaktadır.

DEFFORGES, Gilbert

D.:1852
Ö.:1915

Fransız haritacı subayı
Fransa Coğrafya dairesinde topçu birliği kumandanı olarak sarkaçla çok sayıda noktada yerçekimi ölçüleri yaptı. 1874 de gözlem yeri yüksekliği ile yerçekimi arasındaki bağıntıyı araştırdı. Sarkaçlarda bazı geliştirmeler yaptı. 1893 de Paris, Washington, Chicago, Montreal ve San Francisco istasyonları arasında bağıl sarkaç ölçüleri yaptı. 1895 yılında Fransa'dan sözleşmeli olarak Türkiye'ye getirilen ve tuğgeneral rütbesiyle (Deforj Paşa) harita komisyonu başkanlığına atanan bu yarbay 1895 ve 1896 yılında Bakırköy ve Eskişehir nirengisi, baz ve astronomik gözlemlerde çalışmalara katılmıştır. Daha sonra döndüğü Fransa'da korgeneralliğe kadar yükselerek emekli olmuştur.
Kaynak:Bulletin Geodesique, 1922, No:6, S.152DELİKANLI, Arif

D.:1935 Ankara

İlk, orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak 1958 yılında YTÜ’den mezun oldu. 1958-1959 da karayolları Gn. Md.de, 1959-1963 de TKGM’de, 1963-1971 arasında İmar ve İskan Bakanlığında çalıştı.1971 de serbest hayata atıldı ve 1977 de kendi bürosunu kurdu. HKMO başkanlığı yaptı.
Kaynak: Mesleğimizde 30. Yılını dolduranların Özgeçmişleri HKMO Ankara 1988

DEMİRAĞ, Ömer

D.:1932 Alucra/Giresun

İlk ve orta öğrenimini Samsun'da yaparak 1951 de Ankara'da Kadastro Meslek Lisesini, 1956 da YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bir süre Samsun'da çalıştıktan sonra 1961 de Kassel/Almanya'da bir firmada çalışarak, 1964 de Bonn Üniversitesini bitirdi ve Dipl. Ing. ünvanını aldı. Yurda dönüşte 1967 de TKGM İstanbul Kadastro Müdürlüğü fen amiri oldu, Bir ara Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı, BÜ de görevli iken 1993 de İstanbul Kadastro Bölge müdürlüğüne atandı. KTÜ, İTÜ ve BÜ de ders verdi. 1997 de emekli oldu. İTÜ de halen sözleşmeli olarak ders vermektedir.
Kaynak: Akabe sayı 5, 1995; Harita Bülteni 38, 1998

DEMİREL, Hüseyin

D.:06.09.1944 Biga/Çanakkale

1952-60 arasında ilk ve ortaokulu Biga'da, 1960-63 de Ankara'da Kadastro Meslek Lisesini bitirdi. 1963-64 de İzmit Kadastrosunda çalıştı. 1964-68 de YTÜ. harita Müh. ve 1969 da Y.Müh. oldu. 1969-70 de Karayolları 1.Bölgesinde (İstanbul) çalıştı. 1970-73 de Yıldız T. Üniversitesinde asistan, 1973 de Yeterlik (Ulsoy), 1974-75 de Darmstadt TH da asistan, 1975 de kısa dönem askerlik ve tekrar Darmstadt'ta doktora çalışması, 1978 de Doktora ünvanı (Groten), Yurda dönüşte YTÜ de 1979 da Doç. 1989 da Prof. oldu. 1981-1987 de. Bölüm Başk. Yard. ve 1992-1995 de Dekan Yard. ve 1995 den itibaren Fen Bilimleri Enstitü müdürlüğü yaptı.
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997

DEMİREL (Günyüz), Zerrin

1969 da YTÜ den harita Müh., 1971 de Y.Müh. oldu.Bir süre İstanbul Belediyesinde çalışarak 1978 de YTÜ’ye girdi. 1988 de Dr. (N.Yıldız), 1990 da Doç. ve 1998 de Prof. oldu. Hüseyin DEMİREL ile evli olup YTÜ de arazi düzenlemesi konularında derinleşti.

DENİZ, Rasim

D.:1949 Akçakoca

İlk ve orta öğrenimi Akçakoca'da tamamladı. Tapu ve Kadastro Meslek lisesini 1966 da bitirdi. 1971 de YTÜ den harita mühendisi, 1972 de ihtisas kısmını bitirip Y. Müh. oldu. 1972 de İTÜ ye girdi. 1976 da asistan kadrosuna geçti. 1981 de Doktora ünvanını aldı (Özgen). 1983-84 öğretim Gör., 1984 de Yard. Doç., 1987 de Doç., 1994 de Prof. oldu. Halen İTÜ Jeodezi Ana Bilim dalında çalışmaktadır.

DİLAVER, Aslan

D.:1951 Sürmene

İlk ve orta öğrenimini Sürmene'de yaptı, 1974 de KTÜ den Y.Müh. olarak mezun oldu. 1985 de doktora (Şerbetçi), ve aynı yıl Öğr. Gör. oldu. 1987 de Yard. Doç., 1994 de Doç. oldu

DOĞAN, Ertuğrul

D.:1942 Nurhak/K.Maraş

İlkokulu Nurhak'ta, orta eğitimi Besni ve Malatya'da okudu. 1963-68 de İÜ Orman fakültesinden Orman Y. Müh. olarak mezun oldu. İki yıl Orm. Fak. Jeodezi ve Fotogrametri kürsüsünde asistan, 1970-71 de askerlik, 1971 de KTÜ ye asistan, 1977 de doktora (Erkin) yaptı. 1982 de Doç. oldu. Ekim 1985 de KTÜ den ayrılarak İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmesi Enstitüsü Müdürüdür. Deniz jeolojisi ve jeofiziği anabilim dalı başkanı görevini Prof. olarak yürütmektedir.

DURAN, Faik Sabri

D.: 1882 İstanbul
Ö.:07.05.1943 İstanbul

Türk coğrafyacısı
St. Benoit Fransız okulunu bitirdi. 1908 de Fransa'ya gönderilerek coğrafya öğrenimi gördü. 1912 de yurda dönerek Galatasaray lisesi, Mülkiye ve Darülfünun (Üniversite) edebiyat şubesinde coğrafya dersleri verdi. 1920 den sonra Gazi Eğitim Enstitüsü ve Devlet matbaasında müdürlük yaptı. 1933 Üniversite reformundan önce üniversiteden ayrıldı. 1941 de Ankara'da toplanan I. Coğrafya kongresine katıldı. 1942 de Türk Coğrafya kurumu kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli ölçeklerde okullar için Dünya, Avrupa ve Türkiye duvar haritaları hazırladı. 1937 de Büyük Atlas en önemli çalışmasıdır.

EBUL VEFA

D.:940 Buzcan/Horasan
Ö.:998

İlk defa tanjantı trigonometriye zil (gölge) ismi ile sokan Türk asıllı Horasan'ın Buzcan kentinden EBUL VEFA (Muhammed İbni Muhammed İbni Yahya İbni İsmail ibnül Abbas Ebul Vefa el Buzcani) Bağdat'ta saray bahçesindeki gözlemevinde çalışmış, Ayın yörüngesinin eğimini hesaplamıştır. Düzlem trigonometride birim çemberin yarıçapını r=1 aldı. Bir tanjant tablosu düzenleyerek sekant ve kosekant kavramlarını koydu. sin 2A=2 sinA cosA ve sin(A±B)=±ilişkilerini buldu. Hazırladığı sinüs cetvelinin incelik derecesi 1/6o4 = 8.10kadardır. Küresel trigonometride sinüs bağıntısını, çember içine çizilen düzgün çokgenlerde kenar ile yarıçap arasındaki ilişkiyi veren bir bağıntı buldu.

EKİNCİ, Akın

D.: 1953 Bandırma

İlk Okul, Orta Okul ve Liseyi Erzincan’da bitirdi. 1974 de KTÜ Jeodezi v Fotogrametri Müh. bölümünü bitirerek harita müh. ünvanını aldı. 1974 de Erzincan’da EMİ Harita Müh. ve Müş. Firmasını kurdu. 1985 yılına kadar Erzincan’da serbest harita müh. olarak imar uygulamaları yaptı. 1988 yılına kadar İller Bankasına halihazır haritalar yaptı. İlk defa TKGM tarafından ihalesi yapılan Kağızman ve Aralık ilçelerinin 11 000 km2 tutarında STK haritalarını yaptı. Fotogrametrik haritaya yönelerek firmayı İstanbula taşıdı. Bugün ülkemizin 180 personelle, serbest çalışan, fotogrametri uçağı ve renkli laboratuarı ile yurt dışında da hizmetler yapan en büyük bir firmanın Genel Müdürüdür.

ERBUDAK, Macit

D.:15.05.1912 İstanbul
Ö.:27.04.1981 İstanbul

İlk ve orta öğrenimini Şam'da yaptı. Liseyi 1931 de bitirdi. 1935 de İstanbul Üniv. Fen Fakültesi matematik bölümünü bitirdikten sonra 1936 da Jeodezi öğrenimi için gönderildiği Berlin TH yı 1940 da bitirerek aynı yıl HGM de göreve başladı. 1944 de askerlikten ayrılarak Türk Maarif Koleji, Sağlık Bakanlığı Sıtma Savaş Umum Müdürlüğü, İller Bankası ve 1947-49 arasında TKGM de çalıştı. 1949-81 arasında 32 yıl Yıldız T. Üniversitesi Harita ve Kadastro şubesinin açılışı ve öğretiminde E.Ulsoy ve B.Tansuğ ile birlikte büyük bir özveri ile görev aldı. 1980 de Prof. oldu. Tübitak hizmet ödülü verildi.
Kaynak:Harita Kadastro Mühendisliği, sayı 10,1968 ve sayı 44, 1983; ÖZEN-ÖZDİL:Jeodezi Bilim kolunda tezler (1948-1981), s.3, KTÜ 1982; HKM sayı 65, 1989; HKMO İst. Bült. Sayı 27, 1993

ERDİN, Kadir

D.:18.08.1947 Kırklareli

llk ve orta öğrenimini Kırklareli'nde tamamladı. Edirne Öğretmen Okulunu dışardan bitirdi. 1966-70 arasında İÜ Orman Fakültesini bitirerek Geodezi ve Fotogrametri kürsüsünde asistan oldu. 1976 da kısa dönem askerlik yaptı. 1978 de doktora (Erkin) ünvanını aldı. 1982 de Doç. oldu. Halen İÜ Orman Fak. de Jeodezi ve Fotogrametri bilim dalında Prof. olarak çalışmaktadır. Öğretim Üyeleri Derneği başkanlığı yaptı.

EREN, Kamil

D.:15.10.1950

İlk ve orta öğrenim sonrası 1968-72 arasında YTÜ de harita Müh., 1972-74 arasında Y.Müh., 1980 de Ohio /ABD de Doktor, 1980-84 arasında ODTÜ de Yard. Doç.oldu. 1983-84 de Harita Gn. Kom.Harita Y. Teknik Okulunda Fiziksel Jeodezi dersi verdi. 1984 de Doç., 1986-93 arasında Birleşmiş milletler uzmanı olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

ERGİN, M. Nuri

D.:01.01.1928 Ş.Urfa

1953 de YTÜ de harita mühendisi, 1962 de Berlin TH da Dipl.-Ing. oldu. Yurda dönüşte çeşitli işlerde çalıştı. 1967 ye kadar Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünde, 1967-75 de Mesken Genel Müdürlüğünde çalışarak bu arada 1972 de Mainz (Almanya) de şehircilik ile ilgili çalışmalarda bulundu. 1975 den itibaren Konya DMMA (SÜ) çalışmakta olup 1976 da yeterlik çalışması (Erbudak) yaptı. 1979 da Doç., 1989 da Prof. oldu. 1978-82 arasında Bölüm Başkanlığı, 1992-94 arasında dekan yardımcılığı yaptı. 1994 de Ölçme Bilgisi kitabı yayınlandı. 1995 de emekli oldu

ERKAN, Hüseyin

D.:25.03.1935 Sakarya

İlk ve orta öğrenimini Sakarya'da tamamladı. 1954-58 arasında YTÜ de harita Müh. öğrenimi gördü. Askerlik sonrası 1961 de Y.Müh. oldu. 1974 e kadar TKGM de çeşitli yerlerde görev yaptı. 1974 de Konya SÜ de göreve başladı. 1976 da yeterlik (Tansuğ), 1979 da Doç. oldu. 1974-78 de Bölüm Başkanlığı 1981-82 de Akademi Başk. yardımcılığı yaptı. Prof. olduktan sonra emekli olarak STFA'nın GAP çalışmalarında da görev aldı. Oda yayını olarak 1989 da "Kadastro Bilgisi" kitabı yayınlandı. 1993 de yapılan 4. Kurultay başkanlığını yaptı. 1998 da STFA dan ayrılarak Harran Üniversitesine gitti. 1999 da burada Müh. Fak. Dekanı oldu.
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1988; HKMO İstanbul Bülteni, sayı 9, 1991

ERKANLI, Yılmaz

D.:20.12.1934 Tunceli

1941-50 arasında Tunceli'de ilk ve ortaokuldan sonra 1950-53 de Ankara'da Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi ve 1953-57 arasında YTÜ Harita ve Kadastro Bölümünü bitirdi. 1958 sonuna kadar TKGM fotogrametri dairesinde çalışarak 1959-60 da askerlik yaptı. 1961-62 de YTÜ de fotogrametri Laboratuarında çalıştı. 1962-65 arasında Bonn'da jeodezi öğrenimi ile 1965 de Dipl. Ing ünvanını aldı. 1965-68 ve 1972-73 de Frankfurt'ta Aero-Exploration firmasında fotogrametrici olarak çalıştı. 1968-70 de Ankara TKGM Fotogrametri Dairesi Başkanı, 1971-72 de Wiesbaden Harita Dairesinde ve 1973-74 de Offenbach'ta Swissair Photo und Vermessung firmasında çalıştı. 1975-76 da Darmstadt TH da asistan oldu ve 1977 de doktora (Deker) ünvanını aldı. Halen Almanya'da çalışmaktadır.

ERKAYA, Halil

D.:02.09.1957 Dengere/Burdur

İlkokulu Dengere'de, Orta Okulu Gölhisar'da tamamladı. 1972 de Kadastro Meslek lisesini, 1976 da YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. bölümünü bitirdi. 1978 de Y.Müh. oldu ve aynı yıl asistan olarak YTÜ de göreve başladı. 1979-80 de Askerlik görevini yaptı. 1982 de Araş. Gör. Oldu. 1987 de doktora (Ö.Aydın) ve 1991 de Doçent ünvanını aldı. Dekan Yardımcılığı yaptı. Halen YTÜ de Öğr. üyesidir.
Kaynak: Harita Bülteni. Harita ve Kad. Müh. Odası, sayı 10, 1992

ERKİN, M. Kemal

D.:1910:Büyükada/İstanbul
Ö.:1989 İstanbul

1916-1922 de Ortaköy'de ilkokulu okudu ve Galatasaray Lisesinden sonra 1930 da sınavla Fransa'ya gönderilerek Nancy Üniversitesinde Ormancılık öğrenimi ve bunu takiben 1933 de Münih'de bir süre jeodezi okudu. 1935 de yurda dönerek 1935-37 de Orman Gn. Müdürlüğünde Amenajman Şube md. lüğü, 1938 e kadar askerlik, 1938-44 arası Bolu'da Orman mektebine öğretmen ve müdür yardımcısı olarak çalışmış ve topografya dersleri vermiştir. 1944 de İstanbul'da Orman Fakültesine girerek 1948 de İÜ Orman Fak. de doktora (Fırat), 1954 de Doç., 1960 da İÜ de Prof. oldu. 1966-70 arası iki dönem dekan lık yaptı. KTÜ Orman fakültesi topografya derslerini de bir ara yürüttü. Emekli olduğu 1980 yılına kadar Geodezi kürsüsü başkanlığı yaptı. "Barometrik Nivelman", "Geodezi", "Fotogrametri" ve "Dengeleme" kitapları vardır
Kaynak: Tokmanoğlu,T.: İÜ Orm. Fak. Derg.,Seri A, 31(2) s. 1-12,1981; Erdin,K.: Orm. Müh. sayı 6, 1989

EROKAN, İslam

D.:15.08.1911 İstanbul
Ö.:09.03.1997 İstanbul

Harita subayı (942-1)
İlkokulu Bafra'da okuyarak 1926 da askeri meslek ortaokulunu, 1930 da girdiği Askeri liseyi 1934 de bitirdi. Bir yıllık Harp Okulundan sonra Almanya'ya jeodezi öğrenimi için gönderildi. 6 yarıyıllık öğrenimden sonra savaş çıktığından Türkiye'ye dönerek Robert College'de İngilizce öğreniminden sonra ABD Cornell Üniversitesinde 1942 de Y.Müh. oldu ve Coast and Geodetic Survey'de bir yıl staj yaptı. Türkiye'ye dönüşte 1943-51 arasında HGM Jeodezi Şubesi müdürlüğü yaptı. Bu süre içinde Harita Okulunda ve Tapu Kadastro Lisesinde dersler verdi. 1952-55 arasında bu kuruma bağlı Hidrografi Dairesi teknik müdürü, 1955-58 arasında Astronomi-Jeofizik Şube müdürlüğü yaptı. 1963 de Bonn Üniversitesinde doktora (Wolf) yaptı. Bir süre Etibank Gn. Müdürlüğü, 1964-69 arasında Gn Md. yardımcılığı yaptı. 1969 da albay olarak emekli oldu.ve 1975 de İstanbul’a yerleşti Emekliliğinde Çukurova Üniversitesine derse gitti.
Kaynak: HKM, sayı 79, 1996; HD sayı 118, 1997

ERSÖZ, Zeki

D.:1903 İstanbul
Ö.: ? Ankara

İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da yaptı. Tapu ve Kadastro Gn. Müdürlüğünde çalışırken 1929 da bir kararname ve sınavla mühendislik ruhsatı aldı. Bunun üzerine Fen amirliği görevi Başmühendisliğe dönüştü. TKGM nin çeşitli taşra kuruluşlarında, Fen amirliği, Şehir Kadastrosu Müdürlüğü görevlerini yaptı. 1946 yılında merkezde Fen Müşavirliği nirengi ve poligon amiri oldu. Aynı yıl yeni kurulan Tapu ve Kadastro Meslek Lisesine topografya öğretmeni, 1952 de fen müfettişi oldu. 1959-63 yılında Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire başkanı oldu. Başmüfettiş oldu, 1968 de emekli oldu. Yayınları arasında "Topografya" üç cilt, "Planimetre", "Haritacılık", "Mesleki Problemler" gibi kitapları vardır.
Kaynak: Harita ve Kadastro Mühendisliği, sayı 11-12, 1968

ERTÜRK, M. Emin

D.: 30.06.1932 Yenişehir/Bursa)

1953 yılında Yıldız T. Üniversitesinden harita Müh. ünvanı ile mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde emekliliğine kadar çeşitli kademelerde çalışarak 1967 de Merkez Kadastro Müdürü olarak görev yaptı. Bir ara İsviçre'de incelemelerde bulundu. HKMO başkanlığı yaptı FIG ile ilgili çalışmalarda bulundu.

ESMER, Galip

D.:1915 Arapkir/Malatya

İstanbul Tapu ve Kadastro Okulundan sonra 1936 da Kadıköy Tapu Sicil Muhafızlığında göreve başlayarak sıra ile Yalova, Çanakkale, Rize, Sarıyer, Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlıkları, Kartal Kadastro Müdürü, Kadastro Daire Başkanı, Genel Müdür Muavini ve 1967-78 yılları arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yaptı. H.V.Velidedeoğlu ile "Gayrımenkul Tasarrufları ve Tapu Sicil Tatbikatı" ve 5. baskısı yapılan "Mevzuatımızda Gayrımenkul Hükümleri ve Tapu Sicili" isimli kitapları vardır.
Kaynak: Akabe, yıl 1, sayı 2, 1993, s.18

EVİNAY, Kerim

D.: 1916 Malatya
Ö.:26.12.1986 Ankara

Harita subayı (942-2)
1935 de Atğm oldu. Jeodezi öğrenimi için gönderildiği Almanya'dan ve savaş çıkınca gittiği ABD'de Y. Müh ünvanını 1941 de alarak yurda döndü. 1942-51 arasında HGM de Fotogrametri şb., 1951-59 arasında Eğitim Şube Müdürlüğünde çalıştı, 1950 de Bnb., 1959 da albay oldu. 1960 da Planlama ve Koordinasyon grubu başkanı oldu. 1963-64 de Gn Md. yardımcılığı yaparak general rütbesi ile emekli oldu. Bir süre ODTÜ de sözleşmeli olarak çalıştı, çeşitli makalelerinin yanı sıra 1973 de yayınlanan dört dilde "Haritacılık Terimleri Sözlüğü" büyük bir çalışma ürünüdür.
Kaynak:Harita Dergisi sayı 69, 1964; HKM sayı 79,

EVLİYA ÇELEBİ

D.:25.03.1611 İstanbul
Ö.: 1682

Türk yazarı ve gezgini
17. yüzyılın en büyük gezgin ve yazarlarından biridir. 24 yaşında İstanbul'un tamamını gezmiş bundan sonra Bursa'ya gitmiş ve oradan Osmanlı ülkesinin içinde ve dışında geziler yapmış, eserlerini toplam 6000 sayfa olarak 10 cilt halinde yazmıştır. 1.cilt İstanbul'a ait olup diğer 9 ciltte Anadolu, Trakya, Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Ege- ve Akdeniz adaları'ndan bir kısmı, Kırım, Bağdat, Musul, Suriye, Filistin, Mısır, Mekke, Medine, Kafkasya, Macaristan, Batı İran- Azerbeycan, Sudan, Habeşistan, Güney Rusya, Lehistan, Avusturya, Güney Almanya, Hollanda, Danimarka, İsveç ülkeleri yer almıştır. Bazı abartmaları, yapmış olduğunu iddia ettiği bazı seyahatlarına gölge düşürmüştür. 50 yıl seyahat etmiş ve 22 savaşa katılmıştır.

FARABİ

D.: 872 Farab
Ö.: 950/51

Türk bilim adamı
Asıl adı "Ebu Nasr Muhammed İbn Muhammed İbn Tarhan İbn Uzluğ" olup Türkistan'ın Farab ilinin Vasiç kasabasında bir Türk ailesinden gelmektedir. Bağdat'ta Arapça ve felsefe öğrendi. Mantık, astronomi ve musiki dallarında yetişti. Harran'a giderek felsefe öğrenimini artırdı ve Şam'da yerleşti. Tam bir filozof idi. 150 ye yakın eserleri arasında "Teknik Geometri" isimli bir de kitabı vardır.
Kaynak:BAYRAKDAR,M.: Farabi-Teknik Geometri. Kültür Bak. 1989; KARAKAŞ: Müsbet ilimde müslüman alimler, S.173, Ankara 1991İĞDEMİR: Farabi’nin ölümünün 1000. Yıldönümü, Belleten 17/18, s. 181 ff., 1941

FEYZİ EFENDİ

D.: ?
Ö.: 1814 Çanakkale

Türk mühendis ve matematikçisi
"Muhaderatı feyzi" isimli bir yapıtı vardır. Bu kitap sekstant kullanılmasına aittir. 1220 H (1805) de yazılmıştır. Kilüdülbahir (Çanakkale boğazı) istihkamlarını takviyesi esnasında ölmüştür. Yıldız sarayı kitaplığından Üniversite kitaplığına geçen eserler arasında kapağında sekstant kullanan yazarın resmi olan kitabı da vardır.

GAZAN HAN

D.:05.11.1271 Abaskan
Ö.:11.05.1304 Şalmı-Gazan/İran

Türk hükümdarı ve bilim adamı
İlhanlı hükümdarı Argun hanın oğludur. 1300 de Marega'ya ugrayıp gözlemevini tetkik etmiş ve dönüşte Tebriz'in batı tarafındaki banliyosu Şem'de bir gözlemevi kurdurmuştur. Tahta geçmeden önce 1295 de Müslüman oldu. Doğa bilimleri, astronomi, el sanatları, tarih, tıp ve kimya ile uğraştı.
Kaynak:SAYILI,A.:Gazanhan rasathanesi. Belleten cilt 10, sayı 40,S.625-640, 1946

GELENBEVİ İSMAİL

D.:1730 veya 1737 Gelenbe/Manisa
Ö.:1790 veya 1799 Larisa/Yunanistan

Türk matematikçisi
İsmail bin Muhammed Gelenbevi de denir. Soma yakınında Gelenbe bucağında Mahmud efendinin oğlu olarak doğdu. Yüksek öğrenim için İstanbul'a giderek ayaklı kitaplık ismi ile anılan Müftüzade Mehmed efendiden zamanın bilgilerini öğrenmiş, matematik bilgisini sırf kendi çabası ile elde etmiştir. I. Sultan Hamid zamanında Mühendishane-i Bahri-i Hümayün'a (Denizcilik mühendis okulu) matematik hocası olmuştur. Matematik ile ilgili olarak Türkçe ve Arapça birçok kitap ve makalesi vardır. Önemli eserleri: "Hesap özeti", "Kesir hesabı", 1788 de "Şerhi cedavilü'l Ensab" (logaritma cetveline ait açıklama), 1805 de üçgen çözümleri ve trigonometrik fonksiyonlara ilişkin işlem yapmağa elverişli bir cetvel olan "Adla-i müsellesat" (üçgen kenarları), "Kitab-ül Merasid" (Rubu tahtası ile trigonometrik işlemler), Ensab adını verdiği logaritmaya ait derin bilgisi vardır. III. Selim'in kendisine olan takdirlerini çekemiyen Şeyhülislam Hamidizade Mustafa efendi Gelenbevi'ye sert bir tektirname yazarak felç ve ölümüne neden olmuştur.
Kaynak: BİNGÖL,A.: Gelenbevi İsmail. Kültür ve Turizm Bak. 1988; KARAKAŞ: Müsbet ilimde müslüman alimler, S.629, Ankara 1991

GOLTZ, Colmar Baron von der

D.: 12.08.1843 Bilkenfeld/Doğu Prusya
Ö.: 06.04.1916 Bağdat

Alman subayı
Golç Paşa olarak anılan bu Alman subayı Osmanlı imparatorluğu zamanında ordunun yeniden teşkilatlanması ve düzenlenmesi için 1883 te Türkiye'ye çağrıldı. Paşa ünvanı ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. "Merhaba Asker" selamı ondan kalmadır. Ülkenin harita eksikliğini gidermek için Rumeli ve Batı Anadolu haritalarını yaptırmağa çalıştı. 1888-95 yılları arasında İstanbul ve Karadeniz Boğazının 1:100 000 ölçekli haritasını yaptı. Tifustan öldü. Mezarı İstanbul'dadır.

GÖKMEN, M.Fatin

D.:1877 Akseki
Ö.:1955 İstanbul

Türk astronomu
Fatin hoca olarak ta tanınır. İzmir'in Bayındır kazasında orta öğrenim yaptı. İstanbul'da Fen Fakültesini 1904 de bitirdi. Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi'den astronomi ve takvim hazırlama öğrendi. Fen fakültesinde olasılık ve astronomi dersleri verdi. Bir süre de dekanlık yaptı. 1910 da ilk Türk gözlemevinin temelini attı. 1910-43 yılları arasında İstanbul gözlemevi müdürü oldu. 1950 ye kadar Konya milletvekilliği yaptı. Birçok bilim adamı yetiştirdi. Astronomi konusunda çalışmaları vardır. Mahkemeler tarafından geçmiş yıllardaki güneşin doğuşu ve batışı anları kendisinden sorulurdu. Kitaplarını Süleymaniye kitaplığına devretti. Astronom Tarık GÖKMEN (1918-1985) oğludur.
Kaynak:Harita Dergisi , sayı 52, 1956;TAN,K.: Silahlı Kuvv. Derg., sayı 236, 1970

GÖNENÇCAN, Atila

D.:Ankara

Münih'de Jeodezi öğrenimi yaparak Dipl.-Ing. ve aynı yerde 1964 de doktora (Kneissl) yaptı. Doktorası DGK-C dizisinde 81 numarada yayınlandı. Dönüşte bir süre ODTÜ'de çalışarak daha sonra Almanya'ya yerleşti. Köln Üniversitesinde çalışmaktadır.

GÖNENÇCAN, Mustafa

D:19.05.1909 Ladik
Ö:20.03.1965 Ankara

Harita subayı (930-12)
Harp Okulunu 1930 da ve İstihkam Fen Okulunu 1933 de bitirdi. 1935 yılında Almanya'ya gönderildi. Savaş çıkması üzerine 1939 da döndü. Öğrenimini tamamlamak üzere isviçre’ye giderek 1942 de Y.Müh. oldu. Dönüşte HGM'de çalıştı.. Müh. oldu. Dönüşte HGM'de çeşitli görevlerde çalıştı, 1948-53 arasında Fotogrametri Şb. Müdürlüğü yaptı. 1954 de izinle Ankara Belediyesi Harita Şb. Müdürlüğü ve 1958 de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arazi kadastro ve Fotogrametri Dairesi Başkanlığı ve daha sonra Genelkurmay Askeri Coğrafya Dökümantasyon Grup Bşk. vekilliği yaptı. Genelkurmay İstihkam Dairesi Başkanlığında görevli iken 1960 da albay olarak emekli oldu. Sivil hayatta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesinde çalıştı. Çocuklarından biri (Atilla G.) Münih'de jeodezi öğrenimi yaparak 1964 de Dr. olmuştur
Kaynak:Harita ve kadastro mühendisliği, sayı 1, 1965; Harita Dergisi sayı 69, 1964

GÜLER, Attila

D.:15.10.1944 Samsun
Ö.:09.08.1988 Ankara

İlkokulu Samsun'da, orta öğrenimini 1955-61 de Erzincan Askeri Lisesinde tamamladı. 1961-63 de Harp Okulunda okudu. 21 Mayıs 1963 olayı ile ayrılarak, 1963-68 de Samsun Meteoroloji Bölge Md. e çalıştı. 1968-73 arasında KTÜ jeodezi bölümünü bitirerek Y.Müh. oldu. 1970-75 de İller Bankası Samsun Bölge Md de çalıştı, 1975 de KTÜ' ye asistan olarak girdi, 1980 de doktora (Şerbetçi) yaptı, 1987 de Yard. Doç. oldu. Bir yaz tatilinde Ankara'da vefat etti. Mezarı Samsun'dadır. Kitapları YTÜ ne bağışlandı
Kaynak:Harita ve Kadastro Mühendisliği, sayı 62, 1988, s. 3-13; HKMO İst. Bült. Sayı 1, 1991

GÜNÇAN, Mehmet Hakkı (Bayrakzade)

D.: 1864 Çarşamba/İstanbul
Ö.:02.02.1942

Harita subayı (302-2)
Topçu fenni bölümünü bitirdi. 1890 da Paris'te Şevki Paşa ile jeodezi öğrenimine başladı. 1894 de Türkiye'ye döndü. Edirne inşaat komisyonunda bulundu. 1910 da Türkiye-Bulgaristan sınır belirleme işinde çalıştı. Harp Akademisinde jeodezi öğretmenliği yaptı. "Taksim-i arazi" (Jeodezi) kitabı yazdı. Balkan Savaşında tümen kumandanlığı yaptı. 1914 de tuğgeneral rütbesi ile emekli oldu. Sivil yaşamında Emlak Kredi Bankası Fen kurulu şefliğinde bulundu.

GÜNEŞ, İsmail-Hakkı

D.:09.08.1938 Uşak

İlk ve Orta okulu Uşak'ta (1955), Liseyi Ankara'da Teknik Lise ve Kabataş'ta (1957) okudu., 1958-62 de YTÜ de harita Müh. 1963 de Y.Müh. oldu. Gebze, Konya Kadastro Md.de TKGM fen müşavirliğinde çalıştı. 1967-69 da askerlikten sonra 1969-70 de tekrar TKGM de, 1970-72 de DSİ'de çalıştı. 1972 de İTÜ Jeodezi bölümünde asistan, 1978 de doktora (Özgen), 1978 de Öğr. Gör. ve 1982 de Doç. ve 1989 da Prof. oldu. Trakya ve Anadolu ve Otoyolo projelerinde çalıştı. Çeşitli konuda kitap ve makaleleri vardır. Halen İTÜ de Prof. olarak çalışmaktadır.
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1992

GÜRBÜZ, Hayrettin

D.:1937 Kilis

İlk ve orta öğrenimi Kilis'te okuyarak 1955 de Ankara Kadastro Meslek lisesini bitirdi, 1956-60 da YTÜ harita Müh., 1961 de Y.Müh., 1962 de Kilis Kadastrosu, 1962-64 de askerlik, 1964-68 arasında, Maraş, Burdur ve Keban Kadastro Md. de 1968-74 de TKGM Fotogrametri Dairesinde Havai Nirengi Şb. Md., 1971-72 de ITC de Fotogrametri Müh., 1973 de Konya DMMA (SÜ) ya Öğr. Gör., 1975 de Akademiye full time olarak atandı. 1976 da İTÜ de doktora (Aytaç), 1981 de Konya Akademi Başkanı olup 1980 de Doç, 1988 de Prof. oldu. 1988-1994 de Ankara Hacettepe Üniv. ve daha sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde Dekan olarak çalıştı. 1994 de tekrar Hacettepe'ye döndü.
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1990

GÜRKAN, Onur

D.:26.06.1938 Çivril/Denizli

İlk ve orta öğreniminden sonra Tapu ve Kadastro Meslek lisesini 1956 da, YTÜ'sini 1960 da bitirerek harita mühendisi ve 1961 de Y.Müh. oldu. 1962 ye kadar YTÜ fotogrametri laboratuarında çalıştı, 1962-64 te askerlik yaptı, 1965 e kadar TKGM fen müşavirliğinde, 1968 e kadar, EBİM sistem analizi Şb. md. yaptı. Nisan 1968 de KTÜ'ye girdi. Burada açılan bölümün kuruluşunda görev aldı. 1973 de Bonn'da doktora (Wolf) yaptı. 1973-75 arasında KTÜ'de asistan ve 1975 de bir yıl Ohio State University (ABD) de çalıştı. HGM de Harita Y.Teknik Okulunda fiziksel jeodezi dersi verdi. 1978 de Doç., 1987 de Prof. oldu ve ayni yıl KTÜ den ayrılarak Boğaziçi Üniversitesine bağlı Kandilli Rasathanesinde Jeodezi Anabilim dalı başkanlığına getirildi.. Çeşitli makaleler yanında Fiziksel Jeodezi konusunda iki çeviri kitabı vardır
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1990

GÜRLER, Mehmet

D.1932:İslahiye/G.Antep

İlkokulu 1947 de, Orta okulu 1950 de Osmaniye'de, Kadastro Meslek Lisesini 1953 de bitirdi ve 1954-58 de YÜ den harita Müh. olarak mezun oldu. 11.5 yıl TKGM de çeşitli görevler yaptı. 1971 de Konya Belediyesi Teknik Başk. yard. oldu. KDMMA'da Harita ve Kadastro bölümü kuruluş ekibinde görev aldı ve bu okulda 1975-1984 yılları arasında Öğr. Gör. olarak çalıştı. "İmar Planları ve Uygulama Tekniği" isminde bir kitap yazdı. 1984 de emekli olarak bir süre Konya'da serbest çalıştı. Daha sonra İzmir'e giderek burada serbest çalışmağa devam etti. Odanın İzmir Şb. başkanlığını yaptı.
Kaynak: Harita Bülteni. Harita ve Kad. Müh. Odası, sayı 10, 1992; Mesleğimizde 30. yılını dolduranların Özgeçmişleri, HKMO, Ankara 1988

HALİL FAİZ

D.:1674 İstanbul
Ö.:1721

Türk matematikçisi
Babası Cabizade Mustafa bin İsa'dır. Matematik konularında çalışmış bir Türk bilginidir. Devrin bilim adamlarından Bostan Salih, Kara Halil, Mesçizade Abdullah ve Neşati Dededen ders aldı. Astroloji ile uğraştı. Yapıtlarından "Hesap Özeti", "Gezegenler üstüne makaleler", "Yıldızlarla uğraşma hesapları" (astroloji ile ilgili) dır.
Kaynak:KARAKAŞ: Müsbet ilimde müslüman alimler, S.617, Ankara 1991

HEKİMOĞLU, Şerif

D.:22.02.1947 Kula/Manisa

1953-61 arasında Kula'da ilk ve orta öğrenim, 1961-64 de Ankara'da Tapu-Kadastro Meslek lisesi, 1964-68 de YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirdi, 1969 da Y.Müh. 1969-70 Bafra Tapulama Md.lüğü, Nisan 1970 KTÜ'ye asistan, 1976 da Bonn'da doktora (Wolf) yaptı. Doktorası DGK dizisinde C 226 numarada yayınlandı. 1976 da kısa dönem askerlik, 1981 de Doç., 1985 de Calgary Üniversitesinde (Kanada), dönüşte 1986-1987 de İzmir belediyesinde, 1987-1989 yılları arası Trakya Üniv. (Edirne) de çalıştı. 1989 da YTÜ de Jeodezi Anabilim dalında Prof. oldu. "Küresel Trigonometri" kitabı vardır.
Kaynak: Mesleğimizde 30. yılını dolduranların özgeçmişleri, Har. Kad. Müh. Odası Ankara 1997

HOŞBAŞ,R.Gürsel

D.:23.02.1961 İstanbul

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretimini İstanbul’da tamamladı. 1979-1984 yılları arasında YTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Lisans öğrenimini. Okudu. 1985 de Araş. Gör. Olarak atandı. 1992 de YTÜ’de Dr. ünvanını aldı.1994 de Yard. Doç. ve 1998 de Doç. oldu.

HUMANN, Carl

D.:06.01.1839 Steele/Ruhr
Ö.:12.04.1896 İzmir

Alman inşaat mühendisi
Berlin'de inşaat akademisini okudu. Şimdi Berlin'de olan Bergama kazıları ile ün yaptı. Bir tesadüf Samos adasında Hera mabedi kazılarında çalışırken Türk hükümeti 1894 de Filistin demiryolu görevini verdi. Daha sonra İstanbul-İzmir karayolu etüd


Haritacılık Tarihinde Önemli Türk Bilim Adamları Resimleri

  • 0
    Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

    Bu resime açıklama eklenmemiş.

Haritacılık Tarihinde Önemli Türk Bilim Adamları Sunumları

Haritacılık Tarihinde Önemli Türk Bilim Adamları Videoları

Haritacılık Tarihinde Önemli Türk Bilim Adamları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Haritacılık Tarihinde Önemli Türk Bilim Adamları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)